Whether walking, standing,
sitting, or lying down,
it flexes & stretches:
	this is the body's movement.
Joined together with tendons & bones,
plastered over with muscle & skin,
hidden by complexion,
	the body isn't seen
	for what it is:
filled with intestines, filled with stomach,
with the lump of the liver,
bladder, lungs, heart,
kidneys, spleen,
mucus, sweat, saliva, fat,
blood, synovial fluid, bile, & oil.
On top of that,
in nine streams,
filth is always flowing from it:
from the eyes : eye secretions,
from the ears : ear secretions,
from the nose : mucus,
from the mouth : now vomit,
	now phlegm,
	now bile.
from the body : beads of sweat.
And on top of that,
its hollow head is filled with brains.

The fool, beset by ignorance,
thinks it beautiful.
But when it lies dead,
	swollen, livid,
	cast away in a charnel ground,
even relatives don't care for it.
Dogs feed on it,
jackals, wolves, & worms.
Crows & vultures feed on it,
along with any other animals there.

Having heard the Awakened One's words,
the discerning monk
comprehends, for he sees it
	for what it is:
"As this is, so is that.
As that, so this."
Within & without,
he should let desire for the body
	fade away.
With desire & passion faded away,
the discerning monk arrives here:
	at the deathless,
	the calm,
	the undying state
	of Unbinding.

This two-footed, filthy, evil-smelling,
filled-with-various-carcasses,
oozing-out-here-&-there body:
Whoever would think,
on the basis of a body like this,
to exalt himself or disparage another:

	What is that
	if not blindness?

Hoặc là đi hay đứng,
Hoặc là ngồi hay nằm,
Hoặc co tay, duỗi tay,
Như vậy, thân dao động.

Ràng buộc với xương gân,
Trét thoa với da thịt,
Thân được da che đậy,
Như thật không thấy rơ.

Trong một bụng chứa đầy,
Cục gan, và bọng đái,
Quả tim và buồng phổi,
Cả thận, và tỳ tạng.

Nước mũi, và nước miếng,
Mồ hôi, và nước mỡ,
Máu, và nước khớp xương,
Mật, và bạch huyết cầu.

Từ chín nguồn nước này,
Bất tịnh luôn luôn chảy,
Từ mắt, đồ bẩn chảy,
Từ tai, đồ bẩn chảy.

Nước mũi từ lỗ mũi,
Từ miệng, có khi chảy,
Chảy mật, và niêm dịch,
Từ thân, mồ hôi bẩn.

Trong đầu thật trống rỗng,
Chứa đầy những óc, năo.
Bị vô minh dắt dẫn,
Kẻ ngu nghĩ tịnh sạch.

Khi bị chết nằm xuống,
Phồng lên, và xanh bầm,
Quăng bỏ trong nghĩa địa,
Bà con không đoái hoài.

Chó, dă can đến ăn,
Chó sói, các côn trùng,
Quạ, diều hâu đến ăn,
C̣n có hữu t́nh khác.

Được nghe lời Phật dạy,
Tỷ-kheo có trí tuệ,
Vị ấy liễu tri thân,
Thấy thân đúng như thật.

Đây thế nào, kia vậy,
Kia thế nào, đây vậy,
Đối với thân trong ngoài,
Từ bỏ mọi ḷng dục.

Từ bỏ ḷng tham dục,
Đây Tỷ-kheo có tuệ,
Chứng bất tử, tịch tịnh,
Niết-bàn giới thường trú.

Thân này với hai chân,
Bất tịnh và hôi thúi,
Đầy xác chết, chảy nước,
Lại được giữ, nâng niu.

Với thân thể như vậy,
Ai lại nghĩ đề cao,
Hay khinh miệt kẻ khác,
Trừ kẻ không thấy ǵ.
 Chủ biên và điều hành: TT Thích Giác Đẳng.

 Những đóng góp dịch thuật xin gửi về TT Thích Giác Đẳng tại giacdang@phapluan.com
Cập nhập ngày: Thứ Sáu 08-11-2006

Kỹ thuật tŕnh bày: Minh Hạnh & Thiện Pháp

 | trở về đầu trang | Home page |