Who in the world
is a man constrained by conscience,
who awakens to censure
like a fine stallion to the whip?
Those restrained by conscience
are rare —
those who go through life
always mindful.
Having reached the end
of suffering & stress,
they go through what is uneven
evenly;
go through what is out-of-tune
in tune.

Người được tàm chế ngự,
T́m được ai ở đời ?
Ai biết ngăn chỉ trích,
Như ngựa hiền bóng roi.
Người được tàm chế ngự,
Sống thường thường chánh niệm,
Vị ấy đạt kết quả,
Khổ đau được đoạn tận,
Bước những bước thăng bằng,
Trên đường không thăng bằng.

 Chủ biên và điều hành: TT Thích Giác Đẳng.

 Những đóng góp dịch thuật xin gửi về TT Thích Giác Đẳng tại giacdang@phapluan.com
Cập nhập ngày: Thứ Sáu 08-11-2006

Kỹ thuật tŕnh bày: Minh Hạnh & Thiện Pháp

| | trở về đầu trang | Home page |