At Savatthi


Ở tại Sàvatthi.

 

As he was sitting to one side, King Pasenadi Kosala said to the Blessed One:


Ngồi xuống một bên, vua Pasenadi nước Kosala bạch Thế Tôn:

 

"Just now, lord, as I was sitting in judgment, I saw that even affluent nobles, affluent brahmans, & affluent householders — rich, with great wealth & property, with vast amounts of gold & silver, vast amounts of valuables & commodities, vast amounts of wealth & grain — tell deliberate lies with sensual pleasures as the cause, sensual pleasures as the reason, simply for the sake of sensual pleasures. Then, the thought occured to me: 'I've had enough of this judging! Let some other fine fellow be known for his judgments!'"


Ở đây, bạch Thế Tôn, con ngồi trong pháp đường (để xử kiện), con thấy chính các vị Sát-đế-lỵ đại phú, các Bà-la-môn đại phú, các gia chủ đại phú, phú hào, có tiền của lớn, có tài sản lớn, có nhiều vàng và bạc, có nhiều tài sản vật dụng, có nhiều tiền của, ngũ cốc; v́ nhân các dục, v́ duyên các dục, v́ nguyên nhân các dục, đă dụng ư nói lời vọng ngôn. Bạch Thế Tôn, con suy nghĩ như sau: "Nay ta đă chán ngấy xử kiện. Nay hăy để cho vị hiền diện (bhadramukha) được có danh tiếng nhờ tài xử kiện."

 

"That's the way it is, great king! That's the way it is! Even affluent nobles, affluent brahmans, & affluent householders... tell deliberate lies with sensual pleasures as the cause, sensual pleasures as the reason, simply for the sake of sensual pleasures. That will lead to their long-term harm & pain."


Thưa Đại vương, các vị Sát-đế-lỵ đại phú, các vị Bà-la-môn đại phú, các vị gia chủ đại phú, phú hào có tiền của lớn, có tài sản lớn, có nhiều vàng và bạc, có nhiều tài sản vật dụng, có nhiều tiền của, ngũ cốc; v́ nhân các dục, v́ duyên các dục, v́ nhân duyên các dục, đă dụng ư nói lên lời vọng ngôn. Do vậy họ sẽ gánh chịu bất lợi, đau khổ trong một thời gian dài.

 

That is what the Blessed One said. Having said that, the One Well-Gone, the Teacher, said further:


Đó là những lời giảng của Đức Thế Tôn:

 

Impassioned with sensual possessions,
greedy, dazed by sensual pleasures,
they don't awaken to the fact
that they've gone too far —
like fish into a trap set out.
Afterwards it's bitter for them:
evil for them
the result.

Loài Người bị đắm say,
Trong tài sản, trong dục,
Họ tham lam, điên dại,
Trong các dục ở đời.
Không ư thức rơ ràng,
Đă quá độ say mê,
Chẳng khác ǵ con cá,
Không thấy đặt bẫy sập.
Về sau họ khổ đau,
Chịu quả báo ác nghiệp.

 Chủ biên và điều hành: TT Thích Giác Đẳng.

 Những đóng góp dịch thuật xin gửi về TT Thích Giác Đẳng tại giacdang@phapluan.com
Cập nhập ngày: Thứ Sáu 08-11-2006

Kỹ thuật tŕnh bày: Minh Hạnh & Thiện Pháp

| | trở về đầu trang | Home page |