Eva me suta, eka samaya bhagav svatthiya viharati jetavane anthapiikassa rme. Atha kho vacchagotto paribbjako yena bhagav tenupasakami. upasakamitv bhagavat saddhi sammodi. Sammodanya katha srya vtisretv ekamanta nisdi. Ekamanta nisinno kho vacchagotto paribbjako bhagavanta etadavoca:
 

 

Như vầy ti nghe.
Một thời Thế Tn ở Savatthi (X-vệ) Jetavana (Kỳ-đ-Lm), tại tinh x ng Anathapindika (Cấp C ộc).
Rồi du sĩ ngoại đạo Vacchagotta đi đến chỗ Thế Tn, sau khi đến, ni ln những lời cho đn hỏi thăm với Thế Tn, sau khi ni ln những lời cho đn hỏi thăm thn hữu rồi ngồi xuống một bn. Sau khi ngồi xuống một bn, du sĩ ngoại đạo Vacchagotta bạch Thế Tn:

 

I have heard that
on one occasion the Blessed One was staying in Svatthi, at Jeta's Grove, Anthapiika's park.
Then the wanderer Vacchagotta went to the Blessed One and, on arrival, exchanged courteous greetings with him. After an exchange of friendly greetings & courtesies, he sat down to one side. As he was sitting there he asked the Blessed One

 

Kinnu kho bho gotama ' sassato loko idameva saccha moghamaa'nti evadih bhava gotamo'ti. Na kho aha vaccha evadih 'sassato loko idameva saccha moghamaa'nti.
 

 

Tn giả Gotama, phải chăng Tn giả Gotama c tri kiến như sau: "Thế giới l thường tr, chỉ như vậy l chơn, ngoi ra l hư vọng"?
Ny Vaccha, Ta khng c tri kiến như sau: "Thế giới l thường tr, chỉ như vậy l chơn, ngoi ra l hư vọng".

 

"How is it, Master Gotama, does Master Gotama hold the view: 'The cosmos is eternal: only this is true, anything otherwise is worthless'?"
"...no..."

 

Kimpana bho gotama 'asassato loko idameva sacca moghamaanti evadih bhava gotamo'ti. Na kho aha vaccha evadih. 'Asassato loko idameva sacca. Moghamaa'nti.  

 

-- Tn giả Gotama, phải chăng Tn giả Gotama c tri kiến như sau: "Thế giới l v thường, chỉ như vậy l chơn, ngoi ra l hư vọng"?
-- Ny Vaccha, Ta khng c tri kiến như sau: "Thế giới l v thường, chỉ như vậy l chơn, ngoi ra l hư vọng".

 

"Then does Master Gotama hold the view: 'The cosmos is not eternal: only this is true, anything otherwise is worthless'?"
"...no..."

 

Kinnu kho gotama 'antav loko idameva sacca moghamaanti evadih bhava gotamo'ti. Na kho aha vaccha evadih. 'Antav loko idameva sacca, moghamaa'nti.
 

 

-- Tn giả Gotama, phải chăng Tn giả Gotama c tri kiến như sau: "Thế giới l hữu bin, chỉ như vậy l chơn, ngoi ra l hư vọng"?
-- Ny Vaccha, Ta khng c tri kiến như sau: "Thế giới l hữu bin, chỉ như vậy l chơn, ngoi ra l hư vọng".

 

"Then does Master Gotama hold the view: 'The cosmos is finite: only this is true, anything otherwise is worthless'?"
"...no..."

 

Kimpana bho gotama 'anantav loko idameva sacca moghamaa'nti evadih bhava gotamoti. Na kho aha vaccha evadih, 'anantav loko idameva sacca. Moghamaa'nti.
 

 

-- Tn giả Gotama, phải chăng Tn giả Gotama c tri kiến như sau: "Thế giới l v bin, chỉ như vậy l chơn, ngoi ra l hư vọng"?
-- Ny Vaccha, Ta khng c tri kiến như sau: "Thế giới l v bin, chỉ như vậy l chơn, ngoi ra l hư vọng".

 

"Then does Master Gotama hold the view: 'The cosmos is infinite: only this is true, anything otherwise is worthless'?"
"...no..."

 

Kinnu kho bho gotama 'ta jva ta sarra idameva sacca moghamaa'nti evadih bhava gotamoti. Na kho aha vaccha evadih, ta jva ta sarra idameva sacca, moghamaa'nti.  

 

-- Tn giả Gotama, phải chăng Tn giả Gotama c tri kiến như sau: "Sinh mạng v thn thể l một, chỉ như vậy l chơn, ngoi ra l hư vọng"?
-- Ny Vaccha, Ta khng c tri kiến như sau: "Sinh mạng v thn thể l một, chỉ như vậy l chơn, ngoi ra l hư vọng".

 

"Then does Master Gotama hold the view: 'The soul & the body are the same: only this is true, anything otherwise is worthless'?"
"...no..."

 

Kimpana bho gotama, aa jva aa sarra idameva sacca moghamaa'nti evadih bhava gotamoti. Na kho aha vaccha evadih, aa jva aa sarra idameva sacca, moghamaa'nti.  

 

-- Tn giả Gotama, phải chăng Tn giả Gotama c tri kiến như sau: "Sinh mạng v thn thể l khc, chỉ như vậy l chơn, ngoi ra l hư vọng"?
-- Ny Vaccha, Ta khng c tri kiến như sau: "Sinh mạng v thn thể l khc, chỉ như vậy l chơn, ngoi ra l hư vọng".

 

"Then does Master Gotama hold the view: 'The soul is one thing and the body another: only this is true, anything otherwise is worthless'?"
"...no..."

 

Kinnu kho bho gotama, hoti tathgato parammara idameva sacca moghamaa'nti evadih bhava gotamoti. Na kho aha vaccha evadih, 'hoti tathgato parammara idameva sacca moghamaa'nti.  

 

-- Tn giả Gotama, phải chăng Tn giả Gotama c tri kiến như sau: "Như Lai c tồn tại sau khi chết, chỉ như vậy l chơn, ngoi ra l hư vọng"?
-- Ny Vaccha, Ta khng c tri kiến như sau: "Như Lai c tồn tại sau khi chết, chỉ như vậy l chơn, ngoi ra l hư vọng".

 

"Then does Master Gotama hold the view: 'After death a Tathagata exists: only this is true, anything otherwise is worthless'?"
"...no..."

 

Kimpana bho gotama,'na hoti tathgato parammara idameva sacca moghamaa'nti evadih bhava gotamoti. Na kho aha vaccha evadih. 'Na hoti tathgato parammara idameva sacca,moghamaa'nti.
 

 

-- Tn giả Gotama, phải chăng Tn giả Gotama c tri kiến như sau: "Như Lai khng c tồn tại sau khi chết, chỉ như vậy l chơn, ngoi ra l hư vọng"?
-- Ny Vaccha, Ta khng c tri kiến như sau: "Như Lai khng c tồn tại sau khi chết, chỉ như vậy l chơn, ngoi ra l hư vọng".

 

"Then does Master Gotama hold the view: 'After death a Tathagata does not exist: only this is true, anything otherwise is worthless'?"
"...no..."

 

Kinnu kho bho gotama,'hoti ca na ca hoti tathgato parammara idameva sacca, moghamaa'nti evadih bhava gotamoti. na kho aha vaccha evadih. 'Hoti ca na ca hoti tathgato parammara idameva sacca,moghamaa'nti.
 

 

-- Tn giả Gotama, phải chăng Tn giả Gotama c tri kiến như sau: "Như Lai c tồn tại v khng tồn tại sau khi chết, chỉ như vậy l chơn, ngoi ra l hư vọng"?
-- Ny Vaccha, Ta khng c tri kiến như sau: "Như Lai c tồn tại v khng c tồn tại sau khi chết, chỉ như vậy l chơn, ngoi ra l hư vọng".

 

"Then does Master Gotama hold the view: 'After death a Tathagata both exists & does not exist: only this is true, anything otherwise is worthless'?"
"...no..."

 

^^^^^
 

 

-- Tn giả Gotama, phải chăng Tn giả Gotama c tri kiến như sau: "Như Lai c tồn tại v khng tồn tại sau khi chết, chỉ như vậy l chơn, ngoi ra l hư vọng"?
-- Ny Vaccha, Ta khng c tri kiến như sau: "Như Lai c tồn tại v khng c tồn tại sau khi chết, chỉ như vậy l chơn, ngoi ra l hư vọng".

 

"Then does Master Gotama hold the view: 'After death a Tathagata neither exists nor does not exist: only this is true, anything otherwise is worthless'?"
"...no..."

 

Kimpana bho gotama,'neva hoti na na hoti tathgato parammara, idameva sacca moghamaa'nti evadih bhava gotamoti. Na kho aha vaccha evadih, 'neva hoti na na hoti tathgato parammara, idameva sacca, moghamaa'nti.
Kinnu kho bho gotama, 'sassato loko, idameva sacca, moghamaa'nti evadih bhava gotamoti iti puho samno na kho aha vaccha evadih, 'sassato loko, idameva sacca moghamaant'ti vadesi2. Kimpana bho gotama 'asassato loko, idameva sacca, moghamaa'nti evadih bhava gotamoti iti puho samno ' na kho aha vaccha evadih, 'asassato loko, idameva sacca, moghamaant'ti vadesi.
Kinnu kho bho gotama, 'antav loko, idameva sacca, moghamaa'nti evadih bhava gotamoti iti puho samno na kho aha vaccha evadih, 'antav loko, idameva sacca moghamaant'ti vadesi2 kimpana bho gotama 'anantav loko, idameva sacca, moghamaa'nti evadih bhava gotamoti iti puho samno na kho aha vaccha evadih, 'anantav loko, idameva sacca, moghamaant'ti vadesi.
Kinnu kho bho gotama, 'ta jva ta sarra ,idameva sacca, moghamaa'nti evadih bhava gotamoti iti puho samno na kho aha vaccha evadih, 'ta jva ta sarra, idameva sacca moghamaant'ti vadesi. Kimpana bho gotama'aa jva aa sarra, idameva sacca, moghamaa'nti evadih bhava gotamoti iti puho samno 'na kho aha vaccha evadih 'aa jva aa sarra, idameva sacca, moghamaant'ti vadesi.
Kinnu kho bho gotama 'hoti tathgato parammara, idameva sacca moghamaa'nti evadih bhava gotamoti iti puho samno 'na kho aha vaccha evadih 'hoti tathgato parammara idameva sacca moghamaant'ti vadesi. Kimpana bho gotama 'na hoti tathgato parammara. Idameva sacca moghamaa'ti evadih bhava gotamoti iti puho samno 'na kho aha vaccha evadih, ' na hoti tathgato parammara, idameva sacca, moghamaant'ti vadesi.
Kinnu kho bho gotama 'hoti ca na ca hoti tathgato parammara, idameva sacca moghamaa'nti evadih bhava gotamoti iti puho samno 'na kho aha vaccha evadih, hoti ca na ca hoti tathgato parammara, idameva sacca moghamaant'ti vadesi. Kimpana bho gotama 'neva hoti na na hoti tathgato parammara, idameva sacca moghamaa'nti evadih bhava gotamoti iti puho samno 'na kho aha vaccha evadih, neva hoti na na hoti tathgato parammara, idameva sacca moghamaant'ti vadesi. Kimpana bhava gotamo dnava sampassamno eva imni sabbaso dihigatni anupagatoti.
 

 

-- Tn giả Gotama, phải chăng Tn giả Gotama c tri kiến như sau: "Như Lai khng c tồn tại v khng khng tồn tại sau khi chết, chỉ như vậy l chơn, ngoi ra l hư vọng"?
-- Ny Vaccha, Ta khng c tri kiến như sau: "Như Lai khng c tồn tại v khng khng tồn tại sau khi chết, chỉ như vậy l chơn, ngoi ra l hư vọng".
- Sao vậy, thưa Tn giả Gotama? Khi được hỏi: "Phải chăng Tn giả Gotama c tri kiến như sau: "Thế giới l thường tr, chỉ như vậy l chơn, ngoi ra l hư vọng"?, Tn giả Gotama đ trả lời: "Ny Vaccha, Ta khng c tri kiến như sau: "Thế giới l thường tr, chỉ như vậy l chơn, ngoi ra l hư vọng". Sao vậy, thưa Tn giả Gotama? Khi được hỏi: "Phải chăng Tn giả Gotama c tri kiến như sau: "Thế giới l v thường, chỉ như vậy l chơn, ngoi ra l hư vọng"? Tn giả Gotama đ trả lời: "Ny Vaccha, Ta khng c tri kiến như sau: "Thế giới l v thường, chỉ như vậy l chơn, ngoi ra l hư vọng". Sao vậy, thưa Tn giả Gotama? Khi được hỏi: "Phải chăng Tn giả Gotama c tri kiến như sau: "Thế giới l hữu bin, chỉ như vậy l chơn, ngoi ra l hư vọng"? Tn giả Gotama đ trả lời: "Ny Vaccha, Ta khng c tri kiến như sau: "Thế giới l hữu bin, chỉ như vậy l chơn, ngoi ra l hư vọng". Sao vậy, thưa Tn giả Gotama? Khi được hỏi: "Phải chăng Tn giả Gotama c tri kiến như sau: "Thế giới l v bin, chỉ như vậy l chơn, ngoi ra l hư vọng"?, Tn giả Gotama đ trả lời: "Ny Vaccha, Ta khng c tri kiến như sau: "Thế giới l v bin, chỉ như vậy l chơn, ngoi ra l hư vọng"... Sao vậy, thưa Tn giả Gotama? Khi được hỏi: "Phải chăng Tn giả Gotama c tri kiến như sau: "Như Lai khng c tồn tại v khng khng tồn tại sau khi chết, chỉ như vậy l chơn, ngoi ra l hư vọng"?, Tn giả Gotama đ trả lời: "Ny Vaccha, Ta khng c tri kiến như sau: "Như Lai khng c tồn tại v khng khng tồn tại sau khi chết, chỉ như vậy l chơn, ngoi ra l hư vọng" Tn giả Gotama thấy c sự nguy hại g m Ngi khng chấp nhận hon ton những tri kiến ny như vậy?

 

"Then does Master Gotama hold the view: 'After death a Tathagata neither exists nor does not exist: only this is true, anything otherwise is worthless'?"
"...no..."
"How is it, Master Gotama, when Master Gotama is asked if he holds the view 'the cosmos is eternal...'...'after death a Tathagata neither exists nor does not exist: only this is true, anything otherwise is worthless,' he says '...no...' in each case. Seeing what drawback, then, is Master Gotama thus entirely dissociated from each of these ten positions?"

 

Aa jva aa sarranti kho vaccha dihigatameta dihigahana dihikantra dihiviska dihivipphandita dihisaaojana, sadukkha savigh ta saupysa sapariha. Na nibbidya na virgya na nirodhya na upasamya na abhiya na sambodhya na nibbnya savattati.
 

 

Ny Vaccha, nghĩ rằng: "Thế giới l thường tr", như vậy l t kiến, kiến tr lm, kiến hoang vu, kiến h luận, kiến tranh chấp, kiến kiết phược, đi đi với khổ, với tn hại, với no hại, với nhiệt no, khng hướng đến yểm ly, ly tham, đoạn diệt, an tịnh, thắng tr, gic ngộ, Niết-bn.

 

"Vaccha, the position that 'the cosmos is eternal' is a thicket of views, a wilderness of views, a contortion of views, a writhing of views, a fetter of views. It is accompanied by suffering, distress, despair, & fever, and it does not lead to disenchantment, dispassion, cessation; to calm, direct knowledge, full awakening, Unbinding.

 

Asassato lokoti kho vaccha dihigatameta dihigahana dihikantra dihiviska dihivipphandita dihisaaojana, sadukkha savighta saupysa sapariha. Na nibbidya na virgya na nirodhya na upasamya na abhiya na sambodhya na nibbnya savattati.
Antav lokoti kho vaccha dihigatameta dihigahana dihikantra dihiviska dihivipphandita dihisaaojana, sadukkha savighta saupysa sapariha. Na nibbidya na virgya na nirodhya na upasamya na abhiya na sambodhya na nibbnya savattati.
Anantav lokoti kho vaccha dihigatameta dihigahana dihikantra dihiviska dihivipphandita dihisaaojana, sadukkha savighta saupysa sapariha. Na nibbidya na virgya na nirodhya na upasamya na abhiya na sambodhya na nibbnya savattati.
Ta jva ta sarranti kho vaccha dihigatameta dihigahana dihikantra dihiviska dihivipphandita dihisaaojana, sadukkha savighta saupysa sapariha. Na nibbidya na virgya na nirodhya na upasamya na abhiya na sambodhya na nibbnya savattati.
Aa jva aa sarranti kho vaccha dihigatameta dihigahana dihikantra dihiviska dihivipphandita dihisaaojana, sadukkha savigh ta saupysa sapariha. Na nibbidya na virgya na nirodhya na upasamya na abhiya na sambodhya na nibbnya savattati.
Hoti tathgato parammarati kho [PTS Page 486] [\q 486/] vaccha dihigatameta dihigahana dihikantra dihiviska dihivipphandita dihisaaojana, sadukkha savighta saupysa sapariha. Na nibbidya na virgya na nirodhya na upasamya na abhiya na sambodhya na nibbnya savattati.
Na hoti tathgato parammarati kho vaccha dihigatameta dihigahana dihikantra dihiviska dihivipphandita dihisaaojana, sadukkha savighta saupysa sapariha. Na nibbidya na virgya na nirodhya na upasamya na abhiya na sambodhya na nibbnya savattati.
Hoti ca na ca hoti tathgato parammarati kho vaccha dihigatameta dihigahana dihikantra dihiviska dihivipphandita dihisaaojana, sadukkha savighta saupysa sapariha. Na nibbidya na virgya na nirodhya na upasamya na abhiya na sambodhya na nibbnya savattati.
Neva hoti na na hoti tathgato parammarati kho vaccha dihigatameta dihigahana dihikantra dihiviska dihivipphandita dihisaaojana, sadukkha savighta saupysa sapariha. Na nibbidya na virgya na nirodhya na upasamya na abhiya na sambodhya na nibbnya savattati. Ima kho aha vaccha dnava sampassamno eva imni sabbaso dihigatni anupagatoti.
 

 

Ny Vaccha, nghĩ rằng:
"Thế giới l thường tr"...
"Thế giới l v thường"...
"Thế giới l hữu bin"...
"Thế giới l v bin"...
"Sinh mạng v thn thể l một"...
"Sinh mạng v thn thể l khc"...
"Như Lai c tồn tại sau khi chết"...
"Như Lai khng c tồn tại sau khi chết"...
"Như Lai c tồn tại v khng c tồn tại sau khi chết"...
Ny Vaccha, nghĩ rằng: "Như Lai khng c tồn tại v khng khng tồn tại sau khi chết", như vậy l t kiến, kiến tr lm, kiến hoang vu, kiến h luận, kiến tranh chấp, kiến kiết phược, đi đi với khổ, với tn hại, với no hại, với nhiệt no, khng hướng đến yểm ly, ly tham, đoạn diệt, an tịnh, thắng tr, gic ngộ, Niết-bn. Ny Vaccha, Ta thấy c sự nguy hại ny m Ta khng chấp nhận hon ton những tri kiến như vậy.

 

"The position that 'the cosmos is not eternal'...
"...'the cosmos is finite'...
"...'the cosmos is infinite'...
"...'the soul & the body are the same'...
"...'the soul is one thing and the body another'...
"...'after death a Tathagata exists'...
"...'after death a Tathagata does not exist'...
"...'after death a Tathagata both exists & does not exist'...
"...'after death a Tathagata neither exists nor does not exist'...does not lead to disenchantment, dispassion, cessation; to calm, direct knowledge, full awakening, Unbinding."

 

'Atthi pana bhoto gotamassa kici dihigata'nti. Dihigatanti kho vaccha apantameta tathgatassa. Diha heta vaccha tathgatena: iti rpa, iti rpassa samudayo, iti rpassa atthagamo, iti vedan, iti vedanya samudayo, iti vedanya atthagamo, iti sa, iti saya samudayo, iti saya atthagamo, iti sakhr, iti sakhrna samudayo, iti sakhrna atthagamo, iti via, iti viassa samudayo, iti viassa atthagamoti. Tasm tathgato sabbamaitna sabbamathitna sabbaahikramamikramnnusayna1 khay virg nirodh cg painissagg anupd vimuttoti vadmti.
 

 

-- Nhưng Tn giả Gotama c t kiến no khng?
-- Ny Vaccha, t kiến đ được Như Lai đoạn trừ. Nhưng ny Vaccha, đy l điều Như Lai đ thấy: "y l sắc, đy l sắc tập, đy l sắc diệt; đy l thọ, đy l thọ tập, đy l thọ diệt; đy l tưởng, đy l tưởng tập, đy l tưởng diệt; đy l hnh, đy l hnh tập, đy l hnh diệt; đy l thức, đy l thức tập, đy l thức diệt". Do vậy, ta ni rằng, với sự đoạn trừ, ly tham, đoạn diệt, xả bỏ, vứt bỏ tất cả ảo tưởng của tất cả hn m, của tất cả ng kiến, ng sở kiến, mạn ty min, m Như Lai được giải thot, khng cn chấp thủ.

 

"Does Master Gotama have any position at all?"
"A 'position,' Vaccha, is something that a Tathagata has done away with. What a Tathagata sees is this: 'Such is form, such its origin, such its disappearance; such is feeling, such its origin, such its disappearance; such is perception...such are mental fabrications...such is consciousness, such its origin, such its disappearance.' Because of this, I say, a Tathagata -- with the ending, fading out, cessation, renunciation, & relinquishment of all construings, all excogitations, all I-making & mine-making & tendencies to conceits -- is, through lack of sustenance/clinging, released."

 

Eva vimuttacitto pana bho gotama bhikkhu kuhi upapajjatti? Upapajjatti kho vaccha na upeti. Tena hi bho gotama na upapajjatti? Na upapajjatti kho vaccha na upeti. Tena hi bho gotama upapajjatti ca na ca upapajjatti? Upapajjati ca na ca upapajjatti kho vaccha na upeti. Tena hi bho gotama neva upapajjati na npapajjatti? Neva upapajjati na npapajjatti kho vaccha na upetti.
 

 

-- Thưa Tn giả Gotama, một Tỷ-kheo được tm giải thot như vậy sanh khởi chỗ no?
-- Sanh khởi, ny Vaccha, khng c p dụng.

 

"But, Master Gotama, the monk whose mind is thus released: Where does he reappear?"
"'Reappear,' Vaccha, doesn't apply."

 

Eva vimuttacitto pana bho gotama bhikkhu kuhi upapajjatti iti puho samno 'upapajjatti kho vaccha na upet'ti vadesi. Tena hi bho gotama na upapajjat'ti iti puho samno 'na upapajjatti kho vaccha na upet'ti vadesi. Tena hi bho gotama upapajjati ca na ca upapajjatti iti puho samno 'upapajjati ca na ca upapajjatti kho vaccha na upet'ti vadesi. Tena hi bho gotama neva upapajjati na npapajjatti iti puho samno 'neva upapajjati, na npapajjatti kho vaccha na upet'ti vadesi. Etthha bho gotama aampdi, ettha sammohampdi. Ypi me es bhoto gotamassa purimena kathsallpena ahu pasdamatt, spi me etarahi antarahitti.
 

 

-- Như vậy, Tn giả Gotama, vị ấy khng sanh khởi?
-- Khng sanh khởi, ny Vaccha, khng c p dụng.
-- Như vậy, Tn giả Gotama, vị ấy sanh khởi v khng sanh khởi?
-- Sanh khởi v khng sanh khởi, ny Vaccha, khng c p dụng.
-- Như vậy, Tn giả Gotama, vị ấy khng sanh khởi v khng khng sanh khởi?
-- Khng sanh khởi v khng khng sanh khởi, ny Vaccha, khng c p dụng.

 

"In that case, Master Gotama, he does not reappear."
"'Does not reappear,' Vaccha, doesn't apply."
"...both does & does not reappear."
"...doesn't apply."
"...neither does nor does not reappear."
"...doesn't apply."

 

Ala hi te vaccha aya, ala sammohya. Gambhrohya1 vaccha dhammo duddaso duranubodho santo pato atakkvacaro nipuo paitavedanyo. So tay dujjno aadihikena aakhantikena aarucikena aatrayogena aatthcariyakena.2 Tena hi vaccha tae'vettha paipucchissmi. Yath te khameyya tath na bykareyysi.
 

 

Khi được hỏi: "Tn giả Gotama, vị Tỷ-kheo được tm giải thot như vậy sanh khởi tại chỗ no?", Tn giả đp: "Sanh khởi, ny Vaccha, khng c p dụng". Khi được hỏi: "Như vậy, Tn giả Gotama, vị ấy khng sanh khởi?" Tn giả đp: "Khng sanh khởi, ny Vaccha, khng c p dụng". Khi được hỏi: "Như vậy, Tn giả Gotama, vị ấy sanh khởi v khng sanh khởi?", Tn giả đp: "Sanh khởi v khng sanh khởi, ny Vaccha, khng c p dụng". Khi được hỏi: "Như vậy, Tn giả Gotama, vị ấy khng sanh khởi v khng khng sanh khởi?", Tn giả đp: "Khng sanh khởi v khng khng sanh khởi, ny Vaccha, khng c p dụng". Thưa Tn giả Gotama, ti trở thnh v tri về điểm ny, ti trở thnh m mờ về điểm ny, v một số tin tưởng ti đ c đối với Tn giả Gotama do cc cuộc đm thoại lc trước đem lại, nay đ biến mất nơi ti.

 

"How is it, Master Gotama, when Master Gotama is asked if the monk reappears...does not reappear...both does & does not reappear...neither does nor does not reappear, he says, '...doesn't apply' in each case. At this point, Master Gotama, I am befuddled; at this point, confused. The modicum of clarity coming to me from your earlier conversation is now obscured."

 

Ta ki maasi vaccha, sace te purato aggi jaleyya, jneyysi tva aya me purato aggi jalatti? Sace me bho gotama purato aggi jaleyya, jneyyha 'aya me purato aggi jalat'ti. Sace pana ta vaccha eva puccheyya, 'yo te aya purato aggi jalati, aya aggi ki paicca jalat'ti. Eva puho tva vaccha kinti bykareyysti? Sace ma bho gotama eva puccheyya 'yo te aya purato aggi jalati, aya aggi ki paicca jalat'ti. Eva puho aha bho gotama eva bykareyya. 'Yo me aya purato aggi jalati, aya aggi tiakahpdna paicca jalatti. Sace te vaccha purato so aggi nibbyeyya, jneyysi tva aya me purato aggi nibbutoti? Sace me bho gotama purato so aggi nibbyeyya, jneyyha aya me purato aggi nibbutoti. Sace pana ta vaccha eva puccheyya 'yo te aya purato aggi nibbuto so aggi ito katama disa gato, puratthima vpacchima v uttara v dakkhia vti. Eva puho tva vaccha kinti bykareyysti? Na upeti bho gotama. Ya hi so gotama aggi tiakahpdna paicca ajali 3 tassa ca pariydn aassa ca anupahr anhro nibbuto'teva sakha gacchat'ti.
 

 

-- Ny Vaccha, thi vừa rồi, v tri của ng! Thi vừa rồi, m mờ (của ng)! Ny Vaccha, su kn l php ny, kh thấy, kh gic ngộ, an tịnh, th thắng, khng thể luận bn, tế nhị, chỉ bậc tr mới hiểu. Thật rất kh cho ng c thể hiểu được, khi ng thuộc tri kiến khc, kham nhẫn khc, l tưởng khc, hnh tr khc, đạo sư khc. V ny Vaccha, nay Ta trở lại hỏi ng. Hy trả lời nếu ng kham nhẫn. Ny Vaccha, ng nghĩ thế no? Nếu một ngọn lửa chy đỏ trước mặt ng, ng c biết: "Ngọn lửa ny chy đỏ trước mặt ti?"
-- Tn giả Gotama, nếu một ngọn lửa chy đỏ trước mặt ti, ti c biết: "Ngọn lửa ny chy đỏ trước mặt ti"?

 

"Of course you're befuddled, Vaccha. Of course you're confused. Deep, Vaccha, is this phenomenon, hard to see, hard to realize, tranquil, refined, beyond the scope of conjecture, subtle, to-be-experienced by the wise. For those with other views, other practices, other satisfactions, other aims, other teachers, it is difficult to know. That being the case, I will now put some questions to you. Answer as you see fit. How do you construe this, Vaccha: If a fire were burning in front of you, would you know that, 'This fire is burning in front of me'?"
"...yes..."

 

Evameva kho vaccha yena rpena tathgata papayamno papeyya, ta rpa tathgatassa pahna ucchinnamla tlvatthukata anabhvakata yati anuppdadhamma. Rpasakhvimutto1 kho vaccha tathgato gambhro appameyyo duppariyogho2 seyyathpi mahsamuddo, upapajjatti na upeti, na upapajjatti na upeti, [PTS Page 488] [\q 488/] upapajja ti ca na ca upapajjatti na upeti, neva upapajjati na npapajjatti na upeti. Yya vedanya tathgata papayamno papeyya, s vedan tathgatassa pahn ucchinnaml tlvatthukat anabhva kat yati anuppdadhamm. Vedan sakhvimutto3 kho vaccha tathgato gambhro appameyyo duppariyogho seyyathpi mahsamuddo, upapajjatti na upeti, na upapajjatti na upeti, upapajjati ca na ca upapajjatti na upeti, neva upapajjati npapajjatti na upeti. Yya saya tathgata papayamno papeyya, s sa tathgatassa pahn ucchinnaml tlvatthukat anabhvakat yati anuppdadhamm. Sasakhvimutto kho vaccha tathgato gambhro appameyyo duppariyogho, seyyathpi mahsamuddo, upapajjatti na upeti, na upapajjatti na upeti, upapajjati ca na ca upapajjatti na upeti, neva upapajjati na npapajjatti na upeti. Yehi sakhrehi tathgata papayamno papeyya, te sakhr tathgatassa pahn ucchinnaml tlvatthukat anabhvakat yati anuppdadhamm. Sakhrasakhvimutto kho vaccha tathgato gambhro appameyyo duppariyogho seyyathpi mahsamuddo, upapajjatti na upeti, na upapajjatti na upeti, upapajjati ca na ca upapajjatti na upeti, neva upapajjati na npapajjatti na upeti. Yena viena tathgata papayamno papeyya, ta via tathgatassa pahna ucchinnamla tlvatthukata anabhvakata yati anuppdadhamma. Viasakhvimutto kho vaccha tathgato gambhro appameyyo duppariyogho seyyathpi mahsamuddo, upapajjatti na upeti, na upapajjatti na upeti, upapajjati ca na ca upapajjatti na upeti, neva upapajjati na npapajjatti na upetti.
 

 

-- Nhưng nếu, ny Vaccha, c người hỏi ng như sau: "Ngọn lửa ny chy đỏ trước mặt ng, ngọn lửa ny do duyn g m chy đỏ?", nếu được hỏi vậy, ny Vaccha, ng trả lời như thế no?
-- Thưa Tn giả Gotama, nếu c người hỏi ti như sau: "Ngọn lửa ny chy đỏ trước mặt ng, ngọn lửa ny do duyn g m chy đỏ?", nếu được hỏi vậy, thưa Tn giả Gotama, ti sẽ trả lời như sau: "Ngọn lửa chy đỏ trước mặt ti, ngọn lửa ny chy đỏ do duyn nhin liệu cỏ v củi".
-- Ny Vaccha, nếu ngọn lửa ấy bị tắt trước mặt ng, ng c biết: "Ngọn lửa ny đ tắt trước mặt ti?"
-- Tn giả Gotama, nếu ngọn lửa ấy được tắt trước mặt ti, ti sẽ biết: "Ngọn lửa ny đ tắt trước mặt ti".
-- Ny Vaccha, nếu c người hỏi ng như sau: "Ngọn lửa ny đ tắt trước mặt ng, ngọn lửa ấy từ đy đ đi về phương hướng no, phương ng, phương Ty, phương Bắc, hay phương Nam?", được hỏi vậy, ny Vaccha, ng trả lời thế no?
-- Khng c thể p dụng ở đy, Tn giả Gotama. V rằng, ny Tn giả Gotama, ngọn lửa ấy đ chy v duyn nhin liệu cỏ v củi. Khi cỏ v củi ấy hết v v khng c nhin liệu khc, nn được xem l khng c nhin liệu, đ bị tắt.
-- Cũng vậy, ny Vaccha, do sắc php ny, nhờ đ m một người nhận biết Như Lai c thể nhận biết được, sắc php ấy đ được Như Lai đoạn diệt, cắt tận gốc rễ, lm cho như thn cy tala khng được ti sanh, khng thể sanh khởi trong tương lai. Giải thot khỏi ci gọi l sắc, ny Vaccha, l Như Lai, thm su, v lượng, kh d đến đy như đại dương. Khởi ln khng c p dụng, khng khởi ln khng c p dụng, khởi ln v khng khởi ln khng c p dụng, khng khởi ln v khng khng khởi ln khng c p dụng.
Do tưởng ny, nhờ đ m một người nhận biết Như Lai c thể nhận biết được, tưởng ấy đ được Như Lai đoạn diệt, cắt đứt tận gốc rễ, lm cho như thn cy tala khng được ti sanh, khng thể sanh khởi trong tương lai. Giải thot ci gọi l tưởng, ny Vaccha, l Như Lai, thm su, v lượng, kh d đến đy đại dương, khởi ln khng c p dụng, khng khởi ln khng c p dụng, khởi ln v khng khởi ln khng c p dụng, khng khởi ln v khng khng khởi ln khng c p dụng.
Do những hnh ny, nhờ đ m một người nhận biết Như Lai c thể nhận biết được, cc hnh ấy đ được Như Lai đoạn diệt, cắt đứt tận gốc rễ, lm cho như thn cy tala khng được ti sanh, khng thể sanh khởi trong tương lai. Giải thot những ci gọi l hnh, ny Vaccha, l Như Lai, thm su, v lượng kh d đến đy đại dương, khởi ln khng c p dụng, khng khởi ln khng c p dụng, khởi ln v khng khởi ln khng c p dụng, khng khởi ln v khng khng khởi ln, khng c p dụng.
Do thức ny, nhờ đ m một người nhận biết Như Lai c thể nhận biết được, ci thức ấy đ được Như Lai đoạn diệt, cắt đứt được tận gốc rễ, lm cho như thn cy tala khng được ti sanh, khng thể sanh khởi trong tương lai. Giải thot ci gọi l thức, ny Vaccha, l Như Lai, thm su, v lượng, kh d đến đy như đại dương, khởi ln khng c p dụng, khng khởi ln khng c p dụng, khởi ln v khng khởi ln khng c p dụng, khng khởi ln v khng khng khởi ln khng c p dụng.

 

"And suppose someone were to ask you, Vaccha, 'This fire burning in front of you, dependent on what is it burning?' Thus asked, how would you reply?"
"...I would reply, 'This fire burning in front of me is burning dependent on grass & timber as its sustenance.'"
"If the fire burning in front of you were to go out, would you know that, 'This fire burning in front of me has gone out'?"
"...yes..."
"And suppose someone were to ask you, 'This fire that has gone out in front of you, in which direction from here has it gone? East? West? North? Or south?' Thus asked, how would you reply?"
"That doesn't apply, Master Gotama. Any fire burning dependent on a sustenance of grass and timber, being unnourished -- from having consumed that sustenance and not being offered any other -- is classified simply as 'out' (unbound)."
"Even so, Vaccha, any physical form by which one describing the Tathagata would describe him: That the Tathagata has abandoned, its root destroyed, like an uprooted palm tree, deprived of the conditions of existence, not destined for future arising. Freed from the classification of form, Vaccha, the Tathagata is deep, boundless, hard to fathom, like the sea. 'Reappears' doesn't apply. 'Does not reappear' doesn't apply. 'Both does & does not reappear' doesn't apply. 'Neither reappears nor does not reappear' doesn't apply.
"Any feeling...Any perception...Any mental fabrication...
"Any consciousness by which one describing the Tathagata would describe him: That the Tathagata has abandoned, its root destroyed, like an uprooted palm tree, deprived of the conditions of existence, not destined for future arising. Freed from the classification of consciousness, Vaccha, the Tathagata is deep, boundless, hard to fathom, like the sea. 'Reappears' doesn't apply. 'Does not reappear' doesn't apply. 'Both does & does not reappear' doesn't apply. 'Neither reappears nor does not reappear' doesn't apply."

 

Eva vutte vacchagotto paribbjako bhagavanta etadavoca: seyyathpi bho gotama gmassa v nigamassa v avidre mahsarukkho, tassa aniccat skhpalsa4 palujjeyya tacapapaika5 palujjeyya6 pheggu palujjeyya. So aparena samayena apagataskh palso apagatatacapapaiko apagataphegguko suddho assa sre patihito, evamevida bhoto gotamassa pvacana apagataskhpalsa apagatatacapapaika apagataphegguka suddha sre patihita. Abhikkanta bho gotama. Abhikkanta bho gotama, seyyathpi bho gotama nikkujjita v ukkujjeyya, paicchanna v vivareyya, mhassa v magga cikkheyya' andhakre v telapajjota dhreyya, 'cakkhumanto rpni dakkhint'ti, evameva bhot gotamena anekapariyyena dhammo paksito. Esha bhavanta gotama saraa gacchmi dhammaca bhikkhusaghaca. Upsaka ma bhava gotamo dhretu ajjatagge pupeta saraa gatanti.
 

 

Khi được ni vậy, du sĩ ngoại đạo Vacchagotta bạch Thế Tn:
Thưa Tn giả Gotama, như một cy tala lớn, khng xa lng hay thị trấn, v v thường nn cnh l rơi rụng, vỏ v đọt non rơi rụng, gic cy rơi rụng v sau một thời gian, với cnh l rơi rụng, với vỏ v đọt non rơi rụng, với gic cy rơi rụng, cy ấy thuần tịnh chỉ cn lại li cy. Cũng vậy, lời ni ny của Tn giả Gotama, với cnh l rơi rụng, với vỏ v đọt non rụng, với gic cy rơi rụng, lời ni ấy thuần tịnh, chỉ cn lại li cy.
Thật vi diệu thay, Tn giả Gotama! Thật vi diệu thay, Tn giả Gotama! Như người dựng đứng lại những g bị quăng ng xuống, phơi by ra những g bị che kn, chỉ đường cho người bị lạc hướng, đem đn sng vo trong bng tối để những ai c mắt c thể thấy sắc; cũng vậy, Chnh php đ được Tn giả Gotama dng nhiều phương tiện trnh by giải thch. Con xin quy y Tn giả Gotama, quy y Php v quy y Tăng. Mong Tn giả Gotama nhận con lm đệ tử, từ nay trở đi cho đến mạng chung, con xin trọn đời quy ngưỡng.

 

When this was said, the wanderer Vacchagotta said to the Blessed One: "Master Gotama, it is as if there were a great sala tree not far from a village or town: From inconstancy, its branches and leaves would wear away, its bark would wear away, its sapwood would wear away, so that on a later occasion -- divested of branches, leaves, bark, & sapwood -- it would stand as pure heartwood. In the same way, Master Gotama's words are divested of branches, leaves, bark, & sapwood and stand as pure heartwood.
"Magnificent, Master Gotama! Magnificent! Just as if he were to place upright what had been overturned, were to reveal what was hidden, were to show the way to one who was lost, or were to hold up a lamp in the dark so that those with eyes could see forms, in the same way Master Gotama has -- through many lines of reasoning -- made the Dhamma clear. I go to Master Gotama for refuge, to the Dhamma, and to the Sangha of monks. May Master Gotama remember me as a lay follower who has gone to him for refuge, from this day forward, for life."

--- o0o ---

trở về đầu trang | Home page |

Chủ bin v điều hnh: TT Thch Gic Đẳng.
Những đng gp dịch thuật xin gửi về TT Thch Gic Đẳng tại giacdang@phapluan.com

Kỹ thuật trnh by: Minh Hạnh & Thiện Php

Cập nhật ngy: 04-29-2006