Lời giảng dạy của Đức Phật đã được truyền bá rộng rãi trên Internet. Trong quá khứ thì vô cùng khó khăn cho chúng ta để nghe được buổi thuyết giảng của các giảng sư. Ngày nay với kỹ thuật tin học ngày càng kỷ sảo thì thật là may mắn cho chúng ta truy cập dễ dàng những băng giảng. Với mục đích làm lợi ích quần sanh trang Pháp Âm không ngoài mục đích làm lợi đại chúng, không vì bất kỳ một mục đích làm lợi cá nhân nào. Nguyện đem công đức này hồi hướng đến tứ ân phụ mẫu, đến chư thiên và tất cả chúng sanh đồng thành Phật đạo. Nguyện cho đời này và mãi mãi những đời sau có chánh tín và chánh trí.

Namo Buddhaya

 
Dhamma - Sách - pdf

Kinh Đại Phát Thú đã được Sư Sán Nhiên dịch và ươc in ấn và phát hành

Đại Phát Thú tập 1. Sư Sán Nhiên

Đại Phát Thú tập 2. Sư Sán Nhiên

Đại Phát Thú tập 3. Sư Sán Nhiên

Đại Phát Thú tập 4. Sư Sán Nhiên

Đại Phát Thú tập 5. Sư Sán Nhiên

Dhamma Talks YouTube

Những băng video Sư Sán Nhiên giảng Kinh Phát Thú trên zoom

001 Patthana - Sư Sán Nhiên giảng ngày 12 tháng 2, 2022

002 Patthana - Sư Sán Nhiên giảng ngày 19 tháng 2, 2022

003 Patthana - Sư Sán Nhiên giảng ngày 26 tháng 2, 2022

004 Patthana - Sư Sán Nhiên giảng ngày 5 tháng 3, 2022

005 Patthana - Sư Sán Nhiên giảng ngày 13 tháng 3, 2022

006 Patthana - Sư Sán Nhiên giảng ngày 20 tháng 3, 2022
.
007 Patthana - Sư Sán Nhiên giảng ngày 2 tháng 4, 2022

008 Patthana - Sư Sán Nhiên giảng ngày 9 tháng 4, 2022

009 Patthana - Sư Sán Nhiên giảng ngày 16 tháng 4, 2022 .

010 Patthana - Sư Sán Nhiên giảng ngày 23 tháng 4, 2022

011 Patthana - Sư Sán Nhiên giảng ngày 30 tháng 4, 2022

012 Patthana - Sư Sán Nhiên giảng ngày 7 tháng 5, 2022 .

013 Patthana - Sư Sán Nhiên giảng ngày 14 tháng 5, 2022

014 Patthana - Sư Sán Nhiên giảng ngày 21 tháng 5, 2022

015 Patthana - Sư Sán Nhiên giảng ngày 29 tháng 5, 2022

016 Patthana - Sư Sán Nhiên giảng ngày 4 tháng 6, 2022

017 Patthana - Sư Sán Nhiên giảng ngày 11 tháng 6, 2022

018 Patthana - Sư Sán Nhiên giảng ngày 18 tháng 6, 2022

019 Patthana - Sư Sán Nhiên giảng ngày 25 tháng 6, 2022

020 Patthana - Sư Sán Nhiên giảng ngày 2 tháng 7, 2022

021 Patthana - Sư Sán Nhiên giảng ngày 9 tháng 7, 2022

022 Patthana - Sư Sán Nhiên giảng ngày 16 tháng 7, 2022

023 Patthana - Sư Sán Nhiên giảng ngày 23 tháng 7, 2022

024 Patthana - Sư Sán Nhiên giảng ngày 30 tháng 7, 2022

025 Patthana - Sư Sán Nhiên giảng ngày 6 tháng 8, 2022

026 Patthana - Sư Sán Nhiên giảng ngày 13 tháng 8, 2022

Xin lưu ý tải những băng giảng trong trang web Chìa Khóa Học Phật để sử dụng hoàn toàn miễn phí.

 

Pháp thí thù thắng hơn tất cả sự ban bố, kinh Pháp Cú 354